ICT Kostrzyn

ICT Kostrzyn

Roboty budowlane polegające na wykonaniu rurociągów tłocznych oraz zagospodarowania terenu wokół budynku technicznego oczyszczalni ścieków dla ICT Kostrzyn nad Odrą.